Kollegio

MEJÄ-ylituomarikollegio on rotujärjestöjen nimeämä elin, joka toimii rotujärjestöjen
asiantuntijana Metsästyskoirien Jäljestämiskokeeseen (MEJÄ) liittyvissä asioissa.Kollegion kokoonpano koostuu noutajien, spanieleiden ja mäyräkoirien rotujärjestöjen nimeämistä edustajista siten, että näistä jokaisesta on kaksi edustajaa. Kollegion toimikausi on neljä vuotta.

Kollegion tehtävänä on:
   o  Valvoa kokeen sääntöjen ja ohjeiden noudattamista, sekä edistää arvostelun
       yhdenmukaisuutta.
   o  Valmistella ja esittää rotujärjestöille sääntöjen ja ohjeiden muutokset.
   o  Koordinoida ylituomarikoulutus ja valita sille osallistujat. Koulutus toteutetaan joko
       kollegion ja rotujärjestön yhteistyönä tai pelkästään rotujärjestön toimesta.
   o  Antaa lausunto ylituomarikoulutuksen suorittamisesta ja toimittaa
       ylituomarihakemus Kennelliittoon pätevöimistä varten.
   o  Järjestää ylituomareiden jatkokoulutus.
   o  Tehdä tilastoja lajista.
   o  Huolehtia SM-kokeen kierrosta yhdessä rotujärjestöjen kanssa.
   o  Valita tuomarit SM-kokeeseen kuultuaan koetoimikuntaa.
   o  Toimia koemuodon asiantuntijaelimenä.
   o  Esittää Kennelliitolle ylituomarioikeuksien peruutusta tai arvosteluoikeuksien
       peruutusta/palautusta, kuultuaan rotujärjestöä, jota tuomari edustaa.
   o  Hoitaa rotujärjestöjen hallitusten erikseen antamat tehtävät ja tiedottaa muiden
       rotujärjestöjen tai Kennelliiton antamista tehtävistä toisia rotujärjestöjä ennen
       toimeen ryhtymistä. Ohjeen ulkopuolelle jäävien tehtävien osalta kuulla
       rotujärjestöjä ennen tehtäviin ryhtymistä.